Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Construire spălătorie self-service - Celaru-Soreni - SC OVY ISPAS EVENIMENTE)

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
11.08.2022

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - pentru proiectul „Construire spălătorie parter tip self-service”, propus a fi amplasat în comuna Celaru, sat Soreni, str. Târgului, nr. 253, județul Dolj, titular – SC OVY ISPAS EVENIMENTE SRL prin asociat unic Ispas Elena.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8:00-16:30  și vineri între orele 8:00-14:00, precum şi în documentul de mai jos.

Descarcă Proiectul Deciziei

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ.