Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Foraje monitorizare pentru stația de epurare - Filiași-Răcarii de Sus - UAT FILIAȘI)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
14.11.2023

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - pentru proiectul "Construire foraje monitorizare pentru staţia de epurare în oraşul Filiaşi, satul Răcarii de Sus”, propus a fi amplasat în oraşul Filiaşi, sat Răcarii de Sus, T125, P275, judeţul Dolj, titular Primar Gheorghe Marin pentru UAT Filiaşi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum şi în documentul de mai jos.

Descarcă proiectul deciziei

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet.