Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Înființare plantație de afini - Bratovoiești - SC INTEGRITAS INVEST)

Anunț public
11.08.2022

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - pentru proiectul ‟Înființare plantație de afin, construire hală pentru depozitare, condiționare, procesare fructe în cadrul Integritas Invest SRL”, propus a fi amplasat în comuna Bratovoiești, extravilan, T110, P45/1, jud. Dolj, titular SC INTEGRITAS INVEST SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8:00-16:30  și vineri între orele 8:00-14:00, precum şi în documentul de mai jos.

Descarcă Proiectul Deciziei

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 21.08.2022 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).