Back

Anunț privind solicitarea acordului de mediu (Extindere magazin materiale construcții - Malu Mare-Preajba - SC DEDEMAN)

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
Nr: 9705/10.10.2018

 

Agenţia pentru Protectia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Extindere magazin materiale de construcţii, drumuri şi platforme, parcaje, reţele şi lucrări tehnico-edilitare în incintă, pilon publicitar, cabină poartă, copertina cărucioare, amenajare rafturi exterioare acoperite, împrejmuiri, spaţii verzi, amenajare accese, post TRAFO, punct de conexiune, operaţiuni cadastrale şi notariale, deviere reţea gaze naturale şi organizare de şantier" propus a fi amplasat în comuna Malu Mare, satul Preajba, str.Caracal, nr.258, judeţul Dolj, titular SC DEDEMAN SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareş, nr.1 în zilele de  L-V, între orele 9-14 şi la sediul titularului din comuna Malu Mare, satul Preajba, str.Caracal, nr.258.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj din Craiova, str.Petru Rareş nr.1, fax: 0251/41935, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.