Back

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Fabricare mașini și utilaje agricole și forestiere - Craiova - SC MAT)

Decizie nr. 9061/08.11.2019

 

Urmare cererii adresate de către SC MAT SA cu sediul în municipiul Craiova, Bulevardul Decebal, nr. 111, judeţul Dolj, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj cu nr. 9061/05.06.2019 şi completărilor nr. 12563/08.08.2019 şi 15659/08.10.2019, în baza HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj

DECIDE

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea clasificată conform cod CAEN-Rev.2 2830 - Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere conform Ordinului INS 337/2007, desfăşurate la punctul de lucru din municipiul Craiova, str. Bulevardul Decebal, nr.111, judeţul Dolj.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile OM nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, în lipsa observaţiilor din partea publicului, APM Dolj eliberează autorizaţia de mediu.

Descarcă Decizia

Descarcă Proiectul AM

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

  • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.