Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (PUZ introducere în intravilan și parcelare pentru construire imobile locuințe, servicii.comerț - Craiova-C-tin Otetelișanu-C. București - SC COREALIS)

ANUNŢ PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
22.05.2023

 

APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru introducere teren în intravilan, parcelare terenuri, reglementarea indicilor urbanistici și a circulațiilor în zonă, în vederea construirii unor imobile cu regim maxim de înălțime P+2E, cu destinația de locuințe individuale, servicii și comerț”, propus în municipiul Craiova, str. Constantin Otetelișanu, nr. 16 și Calea Severinului, nr. 27B, județul Dolj, titular: S.C. COREALIS S.A. prin LOGOFATU RADUplanul nu se supune evaluării de mediu şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00–14:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr.1, Craiova sau pe site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj (Fax: 0251419035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro) în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului în mass-media.

 

Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare sunt următoarele:  

- planul nu intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, deoarece extinderea intravilanului nu vizează suprafeţe incluse în ariile naturale protejate din zonă;

- planul stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în anexa II la Legea nr. 292/2018 privind  evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizei obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG nr. 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului,

- conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi Ordinului nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004 planul se încadrează la art. 5 alin.(3), lit. a,

- în urma anunţurilor publice privind depunerea primei versiuni a planului nu s-au înregistrat la APM Dolj observaţii/propuneri din partea publicului.