Back

Anunț privind solicitarea avizului de mediu (PUZ schimbare funcțională pentru construire imobil servicii - Malu Mare-Preajba - SC DSC WORLD)

Anunţ iniţial
14.05.2024

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă elaborarea primei variante a Planului - „Elaborare Plan Urbanistic Zonal în vederea schimbării funcţionale din zonă locuinţe în zonă funcţiuni complexe de interes public şi servicii de interes general şi comerţ, reglementarea indicilor urbanistici, a circulaţiilor în zonă şi a regimului de înălţime, pentru construirea unui imobil P+3E cu destinaţia de servicii/comerţ”, propus în comuna Malu Mare, sat Preajba, str.Teilor, nr. 69, judeţul Dolj, titular SC DSC WORLD SRL prin reprezentant Zamfir Marius-Bogdan, şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului /programului se poate realiza la sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru Rareş, nr.1, sau în documentul de mai jos.

Descarcă memoriul

Contestaţiile și sugestiile din partea publicului interesat se primesc in scris la sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru Rareş, nr.1, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.