Back

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Racord canalizare menajeră - Segarcea - SC OLTYRE)

ANUNŢ FINAL 
13.06.2018

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare – fără acord de mediu, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Racord canalizare menajeră SC OLTYRE SRL la reţeaua de canalizare menajeră a orașului Segarcea”, propus a fi amplasat în oraș Segarcea, str. Republicii, nr.3, judeţul Dolj, titular SC OLTYRE SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1, în zilele de L-J, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14, precum şi în documentul de mai jos.

Descarcă Proiectul

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.