Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Lucrări de abandonare Sonda 4284 Vârteju - Tălpaș - SC OMV PETROM)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
16.09.2022

 

 APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 4284 Vârteju"  referitor la lucrări de suprafaţă, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Tălpaş, judeţul Dolj, titular OMV PETROM SA.        

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr.1, în zilele de L-J, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14, precum şi în documentul de mai jos.

Descarcă proiectul deciziei

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 26.09.2022.