Back

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Comerț cu ridicata produse alimentare, conservarea peștelui, depozitări - Cârcea - SC METRO CASH&CARRY)

Decizie nr. 11926/13.08.2019

 

Urmare a cererii adresate de către SC Metro Cash&Carry Romania SRL, cu sediul în municipiul București,sector 3, b-dul Theodor Pallady, nr. 51N, clădirea C6, corp A, jud. Dolj, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj cu nr. 11926/26.07.2019, în baza Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj

DECIDE

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea de: Comerț cu ridicata, nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun; prelucrarea și conservarea peștelui; depozitări - coduri CAEN: 4639, 1020, conform Ordinului INS 337/2007, desfășurată în comuna Cârcea, str. Calea București, nr. 2D, judeţul Dolj.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile OM nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, APM Dolj eliberează autorizaţia de mediu, în lipsa observațiilor justificate din partea publicului.

Descarcă Decizia

Descarcă Proiectul AM

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

  • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.