Back

Anunţ privind emiterea acordului de mediu (Exploatare nisip şi pietriş în albia minoră a fluviului Dunărea în zona Ciuperceni Amonte-Romcim - SC ROMCIM IMPEX)

Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu
22.01.2020

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Exploatare nisip şi pietriş în albia minoră a fluviului Dunărea în zona Ciuperceni Amonte- Romcim”, propus a fi amplasat în albia fluviului Dunărea, zona Ciuperceni-Calafat, titular SC Romcim Impex SRL.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul la sediul APM DOLJ, strada Petru Rareş, nr.1 în zilele de L-J, între orele 8 -16.30 şi vineri între orele 8-14, precum şi lîn documentul de mai jos.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ pe site, până la data de 02.02.2020.