Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Exploatare carieră de piatră - Cetate - SC SIC MINERAL GRAVEL)

Anunț public
28.11.2019

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Exploatare carieră de piatră”, propus a fi amplasat în comuna Cetate, sat Cetate, extravilan, T16, P33, jud. Dolj, titular SC SIC MINERAL GRAVEL SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8.00-16.30  și vineri între orele 8.00-14.00 precum şi în docuemtul de mai jos.

Descarcă Proiectul

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 08.12.2019 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).