Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Construire centrală fotovoltaică - Măceșu de Jos-T49 - SC LIGHT RENEWABLE)

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
13.09.2023

 

Agenția pentru Protecția Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - se supune evaluării impactului asupra mediului şi evaluării adecvate - pentru proiectul ”Construire centrală electrică fotovoltaică şi realizare împrejmuire teren”, propus a fi amplasat în comuna Măceşu de Jos, sat Măceşu de Jos, T49, P462/2, T50, P471/16, T50, P471/16, T50, P471/31, P471/32, județul Dolj, titular SC LIGHT RENEWABLES SRL prin Ionescu Cosmin.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareș, nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 800-1600 și vineri între orele 800-1400, precum şi în documentul de mai jos.

Descarcă proiectul deciziei

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului şi evaluării adecvate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, precum si la urmatoarea adresa de e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

              Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ.