Anunt dezbatere publica

   Data afisarii Anunt dezbatere publică  Titular de proiect   2017   26.05.2017 "Reabilitare...

Anunt privind decizia de emitere

    Decizie de emitere a acordului de mediu Titular de proiect   2017   27.06.2017 "Lucrari de...

Anunt depunere solicitare

2017 20.07.2017 "Hala pentru depozitare de materiale" - SC Afimex SRL tecuci 19.07.2017 "Construire hala productie, platforme betonate, imprejmuire si dotare cu utilaje...

Anunt incadrare

2017 20.07.2017 "Consolidare si transformare imobil situat pe str.Mihai Bravu nr.1 in unitate de servicii sociale pentru persoane virstice si refacerea gardului de imprejmuire a...