Back

ANUNT – MMAP demarează procesul de consultare publică referitoare la limitele ariilor naturale protejate organizat în cadrul proiectului „Realizarea de seturi de date spaţiale în conformitate cu specificaţiile tehnice INSPIRE pentru ariile naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000, având în vedere optimizarea facilităţilor de administrare a acestora”, în perioada 03 august 2015 – 21 august 2015

Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi vă  informează  că în perioada 03 august 2015 – 21 august 2015 se desfăşoară procesul de consultare publică referitoare la limitele ariilor naturale protejate organizat în cadrul proiectului „Realizarea de seturi de date spaţiale în conformitate cu specificaţiile tehnice INSPIRE pentru ariile naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000, având în vedere optimizarea facilităţilor de administrare a acestora”, al cărui beneficiar este Direcţia Biodiversitate din cadrul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Limitele ariilor naturale protejate supuse procesului consultativ sunt rezultatul activităților derulate prin proiectul mai sus menționat, activități ce au avut scopul de ajustare și îmbunătățire a preciziei acestora, pe baza verificărilor şi corelării dintre diferitele categorii de limite.

Menționăm că întreaga consultare publică se desfășoară doar prin intermediul sistemului infomatic realizat în cadrul proiectului. Aplicația ce facilitează consultarea publică în ceea ce privește limitele ariilor naturale protejate rezultate prin proiect poate fi accesată la adresa web http://limite.biodiversity.ro.

Menționăm că accesul în cadrul aplicației se poate face prin intermediul unui nume utilizator si parolă, credențiale ce pot fi obținute prin înregistrarea persoanelor interesate utilizând funcționalitatea disponibilă în aplicație.

Informaţii suplimentare:

http://www.mmediu.ro/articol/anunt-mmap-demareaza-procesul-de-consultare-publica-referitoare-la-limitele-ariilor-naturale-protejate-organizat-in-cadrul-proiectului-realizarea-de-seturi-de-date-spatiale-in-conformitate-cu-specificatiile-tehnice-inspire-pentru-ariile-naturale-protejate-/856