Back

Elaborarea inventarului emisiilor de poluanţi atmosferici

Inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici se elaborează la nivel judeţean şi se raportează anual, pe baza informaţiilor solicitate sub formă de chestionare, de la agenţii economici, instituţii publice.

 

Instrucţiunile privind elaborarea inventarelor de emisii ale poluanţilor atmosferici au fost aprobate prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera.

Calculul emisiilor de poluanţi în atmosferă se realizează conform metodologiei EEA/EMEP/CORINAIR, pentru toate grupele de activităţi, pe tipuri de surse de emisie (punctuale, de suprafaţă, liniare). Ghidul CORINAIR utilizat pentru inventarierea emisiilor, actualizat, poate fi consultat pe site-ul Agenţiei Europene de Mediu la adresa:

http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-guidebook-2009

 

Informaţii suplimentare pot fi consultate pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, secţiunea ‚‚Emisii poluanţi atmosferici'':

http://www.anpm.ro/emisii-poluanti-atmosferici