Back

22.06.2017 - ANUNT "CASA VERDE" CLASIC - PERSOANE FIZICE

Începând cu data de 27.06.2017 beneficiarii contractelor de pe Lista solicitanților - persoane fizice acceptate în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, sesiunea 10 octombrie – 24 octombrie 2016, publicată la data de 12 mai 2017, se pot prezenta la APM Galaṭi, pentru SEMNAREA CONTRACTELOR. 

Precizăm că persoana fizică – titular de contract se prezintă cu CI/BI în termen de 60 zile de la data de 27.06.2017. 

Conform Art. 20, alin (2) din Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice – Sesiunea 2016 „se consideră renunţare la finanţarea aprobată neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului de finanţare nerambursabilă în termen de 60 de zile de la publicarea anunţului cu data de la care se pot semna contractele pentru finanţare nerambursabilă”.


Precizăm că în Comitetul de Avizare al AFM din 12.05.2017 au fost aprobate primele 50 de dosare aferente fiecărui județ.