Back

27.07.2018 Anunţ public privind dezbaterea publică - SC Şantierul Naval Damen Galaţi SA

Anunţ public privind dezbaterea publică - publicat in 27.07.2018

Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi, anunţă publicul interesat asupra dezbaterii publice a solicitării SC Şantierul Naval Damen Galaţi SA de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru următoarele activităţi prevăzute în Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

  • Anexa nr. 1:
  • pct. 2.3 – Instalaţii pentru prelucrarea metalelor feroase, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la punctul c) pentru aplicarea de straturi protectoare de metal topit, cu o capacitate de tratare ce depăşeşte 2 tone oţel brut/oră
  • pct. 6.7 – Instalaţii pentru tratarea suprafeţei materialelor, obiectelor sau produselor, utilizând solvenţi organici, în special pentru gresare, imprimare, aplicare de straturi protectoare, degresare, impermeabilizare, apretare, glazurare, vopsire, curăţare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvenţi mai mare de 150 kg/ora sau 200 tone/an,
  • Anexa nr. 7, partea a 2-a,  poziţia 8 - Alte tipuri de acoperire, inclusiv acoperirea metalelor, materialelor plastice, textilelor, ţesăturilor, filmului şi hârtiei, pentru o valoare de prag de consum al solvenţilor organici mai mare de 15 t/an,

desfăşurate în municipiul Galaţi, str. Alexandru Moruzzi nr. 132, judeţul Galaţi, care va avea loc ȋn municipiul Galaţi, Hotel Navrom River (fost Hotel Mercur), str. Portului nr. 23, în data de 13.08.2018, ora 15.00.

Informaţiile privind impactul asupra mediului rezultat în urma activităţii desfăşurate de operator pot fi consultate la sediul APM Galaţi în str. Regiment 11 Siret, nr. 2 precum şi la sediul SC Şantierul Naval Damen Galaţi SA din municipiul Galaţi, str. Alexandru Moruzzi nr. 132, de luni până joi între orele 8.30 – 16.00 şi vineri între orele 8.30 – 13.30.

Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, până în data de 13.08.2018.