Back

Anunt dezbatere publica in 10.01.2024 - titular S.C. GENDAV S.R.L.

A.P.M. Galaţi anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului şi a Studiului de evaluare adecvată pentru proiectul “Decolmatare albie minoră a râului Siret”, propus a fi realizat în extravilan com. Lieşti, T1/1, P62, judeţul Galaţi, titular S.C. GENDAV S.R.L.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi poate fi emiterea sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Raportul şi Studiul sunt disponibile la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro – reglementari – acordul de mediu – documentaţii procedura EIA şi EA – rapoarte EIA şi studii EA complet. 

Dezbaterea publică a Raportului privind impactul asupra mediului şi a Studiului de evaluare adecvată va avea loc la sediul Primăriei Comunei Lieşti, judeţul Galaţi, în data de 10.01.2024, începând cu orele 14,00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele susmenţionate la A.P.M. Galaţi, la sediul A.P.M. Galaţi, până la data de 10.01.2024, data dezbaterii publice.