Back

Anunt - Dezbaterea publică a Raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din Strada Eroilor, nr.7 – sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Galaţi, în data de 04.04.2024, începând cu orele 13,30.

A.P.M. Galaţi anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul Drum de legătură între DX Brăila – Galaţi şi VO Galaţi”, propus a fi realizat pe teritoriile administrative ale mun. Galaţi şi comunei Şendreni, judeţul Galaţi, titular CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi poate fi emiterea sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Raportul privind impactul asupra mediului este disponibil la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro – reglementari – acordul de mediu – documentaţii procedura EIA şi EA – rapoarte EIA şi studii EA complet. 

Dezbaterea publică a Raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din Strada Eroilor, nr.7 – sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Galaţi, în data de 04.04.2024, începând cu orele 13,30.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul susmenţionat la sediul A.P.M. Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr.2 şi pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro, până la data de 04.04.2024, data dezbaterii publice.