Back

ANUNŢ PUBLIC – Începând cu data de 23.11.2017 persoanele din lista de mai jos, beneficiari ai Programului "Casa Verde Clasic", se pot prezenta la sediul APM Galaţi pentru semnarea contractelor

Lista beneficiarilor Programului "Casa Verde Clasic" din județul Galați care incepând cu data de 23.11.2017 se pot prezenta la sediul APM Galați din Strada Regiment 11 Siret nr. 2, pentru SEMNAREA CONTRACTELOR.

Precizăm că persoana fizică – titular de contract se prezintă cu CI/BI în termen de 60 zile de la data de 23.11.2017.

 Conform Art. 20, alin (2) din Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice – Sesiunea 2016 "se consideră renunţare la finanţarea aprobată neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului de finanţare nerambursabilă în termen de 60 de zile de la publicarea anunţului cu data de la care se pot semna contractele pentru finanţare nerambursabilă".