Back

Lista solicitanților - persoane fizice respinse în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, sesiunea 10 octombrie – 24 octombrie 2016, în şedinţa Comitetului Director al AFM din 12.07.2017, publicată la data de 13 iulie 2017

Lista solicitanților - persoane fizice respinse în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, sesiunea 10 octombrie – 24 octombrie 2016, în şedinţa Comitetului Director al AFM din 12.07.2017, publicată la data de 13 iulie 2017.

Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director. Contestaţiile se depun în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare, în termen de 10 zile lucrătoare şi pot fi transmise prin orice modalitate care asigură confirmarea recepţionării acestora în interiorul perioadei de contestaţii.

Contestațiile pot fi transmise prin:

  • curier sau depuse la registratura AFM, în cazul în care solicitantul își susține contestația prin documente în original (cu condiția ca data înregistării documentelor la AFM să se încadreze în termenul prevăzut la art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare);

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

Adresă: Splaiul Independenţei nr. 294, Corp A, Sector 6 Bucureşti, cod poştal: 060031

  • e-mail, exclusiv la adresa  ionela.ivan@afm.ro , dacă solicitantul nu își bazează contestația pe documente în original.

Pentru eficientizarea procesului de soluționare a contestațiilor, recomandăm folosirea unui singur mijloc de transmitere din cele enumerate mai sus.