ANUNȚ

În conformitate cu Ordinul nr. 3299/2012, pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă, a fost deschisă sesiunea de raportare 2024 în cadrul aplicației online „SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”.

În acest sens operatorii economici și instituțiile administrației locale au obligația să completeze datele aferente activității lor pentru anul 2023,  pe pagina ANPM   https://raportare.anpm.ro.

Sesiunea de raportare se va închide la data de 15.03.2024.

Menționăm că în conformitate cu Legea nr.104/2011  privind calitatea aerului înconjurător, art. 79, alin.3, lit. a,  constituie contravenție și se sancționează cu amendă nerespectarea obligației titularului de activitate de a furniza autorităților competente informațiile solicitate pentru elaborarea inventarelor de emisii de poluanți atmosferici.

Pentru date tehnice privind completarea chestionarelor vă puteți adresa telefonic la APM Giurgiu, Serviciul Monitorizare și Laboratoare.

Director Executiv,

Ioana POPESCU

 

Referitor la: Legea nr.118/2018 privind limitarea emisiilor anumitor poluanți proveniți de la instalațiile medii de ardere

 

Având în vedere prevederile legii 188/2018, privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalațiile medii de ardere, vă informăm că operatorii instalațiilor medii de ardere, au obligația să depună o notificare la APM Giurgiu , în conformitate cu anexa nr. 4 secțiunea B și cu procedura de înregistrare prevăzută la anexa nr. 4 secțiunea A.  

Operarea instalațiilor este permisă cu condiția înregistrării acestora în conformitate cu procedura de înregistrare.

Documentele se pot depune la sediul APM Giurgiu și la adresa de e-mail office@apmgr.anpm.ro.

 

 

DECLARATIA PRESEDINTELUI AGENTIEI NATIONALE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRIVIND POLITICA IN DOMENIUL CALITATII

CHESTIONAR PRIVIND NIVELUL DE SATISFACȚIE AL BENEFICIARILOR

ANUNT

în atenția titularilor autorizațiilor/autorizațiilor integrate de mediu

Vă informăm că la data de 12 IULIE 2023, se încheie sesiunea de raportare on-line pe domeniul INVENTARE LOCALE DE EMISII.

Având în vedere că obținerea vizei anuale pentru autorizațiile / autorizațiile integrate de mediu deținute este condiționată de respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu (conform Ordinului nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu), vă reamintim că aveți obligația efectuării tuturor raportărilor menționate în autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu, inclusiv raportările conform Ordinului 3.299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă – INVENTARE LOCALE DE EMISII (dacă sunt menționate în autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu).

 

ANUNȚ

În conformitate cu Ordinul nr. 3299/2012, pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă, a fost deschisă sesiunea de raportare 2023 în cadrul aplicației online „SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”.

În acest sens operatorii economici și instituțiile administrației locale au obligația să completeze datele aferente activității lor pentru anul 2022,  pe pagina ANPM   https://raportare.anpm.ro.

Sesiunea de raportare se va închide la data de 12.06.2023.

Menționăm că în conformitate cu Legea nr.104/2011  privind calitatea aerului înconjurător, art. 79, alin.3, lit. a,  constituie contravenție și se sancționează cu amendă nerespectarea obligației titularului de activitate de a furniza autorităților competente informațiile solicitate pentru elaborarea inventarelor de emisii de poluanți atmosferici.

Pentru date tehnice privind completarea chestionarelor vă puteți adresa telefonic la APM Giurgiu, Serviciul Monitorizare și Laboratoare.

 

Anunț important

Vă informăm că sesiunea de colectare date privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2022, aplicația Statistica Deșeurilor, nu se închide la 15 martie a.c.

De asemenea, având în vedere faptul că, la acest moment, serviciile publice existente în cadrul ANPM au o infrastructură hardware și software de baza „end of support” (ele fiind achiziționate in anul 2011), ceea ce determină dificultăți în accesarea simultană a aplicaţiilor pentru numărul din ce în ce mai mare de raportori, pentru operatorii economici care nu dețin autorizație de mediu și generează doar deșeuri municipale colectate separat sau în amestec de operatori de salubritate, recomandăm ca raportarea să se facă numai prin e-mail către agenția teritorială pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află punctul de lucru, astfel încât să nu mai fie generate conturi suplimentare în aplicația Statistica Deșeurilor. Precizăm că aceste cantități de deșeuri municipale se regăsesc în raportările transmise de operatorii de salubritate.
ATENȚIE!

Din motive tehnice (defectiune hardware), unele aplicații din cadrul Sistemul Informatic Integrat de Mediu (https://raportare.anpm.ro) sunt nefuncționale (Atlas, Atlas-Radioactivitate, IPPC, PRTR, COV, SEVESO, LCP, EMAS, Modulul Acte de reglementare. Se lucreaza la remedierea situației si ne cerem scuze pentru inconvenientele create!

 

ANUNT IMPORTANT!

Avand in vedere faptul că resursele software aferente aplicatiilor specializate de mediu sunt limitate ceea ce conduce la blocarea portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro atunci cand sunt foarte multe conexiuni simultane, in vederea efcientizarii activitatii de raportare a datelor de mediu, ANPM recomandă ca efectuarea raportărilor să se efectueze dupa următorul calendar.

LCP+Inventare Locale

17-23 ianuarie 2022

21-27 februarie 2022

28-06 martie 2022

Ambalaje+Statistica Deseurilor+Uleiuri+Electrice

24-30 ianuarie 2022

31 ianuarie -06 februarie 2022

07-13 martie 2022

14-27 martie 2022

COV

7 -20 februarie 2022

28 martie-03 aprilie 2022

04-10 aprilie2022


ANUNT

În contextul creșterii incidenței virusului COVID-19, ca măsură de prevenire, începând cu data de 04.10.2021 se suspendă activitățile de relații cu publicul din cadrul AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GIURGIU.

Solicitările și actele de reglementare se pot trimite în această perioadă, exclusiv prin posta, fax sau online, la adresa de e-mail office@apmgr.anpm.ro.

 

Date de contact:

Adresa : Șos. Bucuresti, bl. 111, Sc A+B, Giurgiu

http://apmgr.anpm.ro

Tel. 0246.216980 ; 0746.248.733;

Fax. 0246.211.410.

Incepand cu data de 01.10.2021 se vor  achita tarifele de mediu catre APM Giurgiu,prin ordin de plata sau mandat postal, in contul RO37TREZ3215032XXX000209

deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, cod fiscal 6196942

 

Director Executiv,

Ioana Popescu

 


                                             

„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

 

____________________________________________________________

            Informare publică

Campania “28 Septembrie 2019 SOS – Ambrozia” - Mișcare civică pentru mediu și sănătate cu implicare națională pentru combaterea plantei invazive Ambrozia

București, 16 septembrie 2019

Conducerea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, reprezentată de dl. Viorel TOMA – Președinte și de dl. Radu Tiberiu ROCA – Vicepreședinte, a propus ziua de 28 septembrie ac, o zi a mișcării civice pentru mediu și sănătate cu implicare națională, când, într-o singură zi, prin efort comun, curățăm țara de AMBROZIE.

Acest demers este inițiat ca urmare a răspândirii exagerate, atât la nivel județean cât și la nivel național a ambroziei, precum și a numeroaselor sesizări din partea cetățenilor care fac alergie la această plantă, lucru de altfel confirmat și de medicii alergologi prin numărul crescut de pacienți cu simptome de alergie la această plantă.

Campania se va derula la nivel național și are drept scop combaterea plantei invazive Ambrosia Artemisiifolia - Iarba pârloagelor.

                                                                                        Compartimentul Relaţii Publice, Comunicare

informare publica


PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

LUNI - JOI   9:00 - 14:00

VINERI        9:00 - 12:00


Bine ati venit pe website-ul nostru!

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GIURGIU
Adresa Sos. Bucuresti, Bl 111, Sc A+B
Tel : 0246214760; 0246216980; 0746248733 Fax : 0246211410
e-mail : office[@]apmgr.anpm.ro

În atenţia operatorilor economici: