Back

VIZA ANUALA

ORDIN  Nr. 1171/2018 din 5 noiembrie 2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

CERERE (conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură)

DECLARATIE pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit schimbări care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie (conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la procedură)