ORDIN Nr. 1718 din 16 decembrie 2009 pentru aprobarea formatului autorizaţiei şi al acordului de import privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piaţă

Ordin Nr. 1205 din 16 septembrie 2009 pentru realizarea şi funcţionarea Registrului naţional privind locaţiile introducerii în mediu a organismelor modificate genetic

Ordin Nr. 1104 din 18 august 2009 pentru aprobarea modelului autorizaţiei privind activităţile de utilizare în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic

Ordin Nr. 973 din 21 august 2008 privind înfiinţarea Registrului activităţilor de utilizare în condiţii de izolare a microorganismelor modificate geneticsănătăţii umane, datorate introducerii deliberate în mediu şi pe piaţă a organismelor modificate genetic

Ordin Nr. 98 din 25 ianuarie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru Securitate Biologică

Ordin Nr. 1108 din 5 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora

Ordin Nr. 55 din 16 ianuarie 2007 pentru înfiinţarea Registrului naţional al informaţiei cu privire la modificările genetice din organismele modificate genetic şi transmiterea informaţiei către Comisia Europeană

Descarca

Ordin Nr. 730 din 1 noiembrie 2006 pentru aprobarea radierii soiurilor de soia modificate genetic din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România

Ordin Nr. 1295 din 23 decembrie 2005 pentru aprobarea Formularului de prezentare a rezumatului notificării privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piaţă

Ordin Nr. 838 din 15 septembrie 2005 pentru aprobarea Îndrumarului privind aplicarea anexei nr. 12^2 "Planul de monitoring" la Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002

Ordin Nr. 923 din 6 octombrie 2005 pentru aprobarea Formularului de prezentare a rezumatului notificării privind introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic, ca atare sau în produse

Ordin Nr. 606 din 6 iulie 2005 privind aprobarea Formularului pentru prezentarea rezultatelor introducerii deliberate în mediu a plantelor superioare modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piaţă

Legea nr.112/2009 pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003

Document de orientare pentru implementarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi european

Regulamentul (CE) nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE

Hotărâre de Guvern nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE

REGULAMENTUL (CE) NR. 66./2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică

Hotarare nr 57/2011 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (CE) nr 1221/2009

Ordin 1669/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiecte finantate in cadrul POS - Cresterea competitivitatii economice 2007-2013

Ordin nr 2086/2011 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in sistemul comunitar de management de mediu si audit EMAS

Ordin nr 1541/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comitetului si al Biroului EMAS

Ordin nr 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala CAEN

Decizia Comisiei 2011_832_UE privind ghidul pt inregistrarea colectiva la nivelul UE

Ordin nr. 1978/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Retelei Nationale de Supraveghere a Radioactivitatii Mediului

Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea