Decizia Comisiei nr.98/294 privind introducerea pe pia?ă a porumbului modificat genetic (Lat. Zea mays linia MON 810)

Lege Nr. 266 din 15 mai 2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante

Lege Nr. 86 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998

Lege Nr. 58 din 13 iulie 1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992

Lege Nr. 59 din 11 martie 2003 pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000

Ordonanţa de urgenţă Nr. 43 din 23 mai 2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic

Ordonanţa de urgenţă Nr. 44 din 23 mai 2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic

Hotărârea Nr. 497 din 23 mai 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.946/2003 din 15 iulie 2003 privind mişcarea transfrontieră a organismelor modificate genetic

Hotărârea Nr. 256 din 22 februarie 2006 privind hrana pentru animale şi alimentele modificate genetic

Hotărârea Nr. 173 din 9 februarie 2006 privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale, obţinute din organisme modificate genetic

Ordin Nr. 149 din 21 iunie 2010 privind comercializarea seminţelor de cereale

ORDIN Nr. 1718 din 16 decembrie 2009 pentru aprobarea formatului autorizaţiei şi al acordului de import privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piaţă

Ordin Nr. 1205 din 16 septembrie 2009 pentru realizarea şi funcţionarea Registrului naţional privind locaţiile introducerii în mediu a organismelor modificate genetic

Ordin Nr. 1104 din 18 august 2009 pentru aprobarea modelului autorizaţiei privind activităţile de utilizare în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic

Ordin Nr. 973 din 21 august 2008 privind înfiinţarea Registrului activităţilor de utilizare în condiţii de izolare a microorganismelor modificate geneticsănătăţii umane, datorate introducerii deliberate în mediu şi pe piaţă a organismelor modificate genetic

Ordin Nr. 98 din 25 ianuarie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru Securitate Biologică

Ordin Nr. 1108 din 5 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora

Ordin Nr. 55 din 16 ianuarie 2007 pentru înfiinţarea Registrului naţional al informaţiei cu privire la modificările genetice din organismele modificate genetic şi transmiterea informaţiei către Comisia Europeană

Descarca

Ordin Nr. 730 din 1 noiembrie 2006 pentru aprobarea radierii soiurilor de soia modificate genetic din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România

Ordin Nr. 1295 din 23 decembrie 2005 pentru aprobarea Formularului de prezentare a rezumatului notificării privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piaţă

Ordin Nr. 838 din 15 septembrie 2005 pentru aprobarea Îndrumarului privind aplicarea anexei nr. 12^2 "Planul de monitoring" la Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002

Ordin Nr. 923 din 6 octombrie 2005 pentru aprobarea Formularului de prezentare a rezumatului notificării privind introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic, ca atare sau în produse

Ordin Nr. 606 din 6 iulie 2005 privind aprobarea Formularului pentru prezentarea rezultatelor introducerii deliberate în mediu a plantelor superioare modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piaţă

Legea nr.112/2009 pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003

Document de orientare pentru implementarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi european