Back

ANUNT Emitere autorizaţie integrată S.C. AVIROM PLUS S.R.L.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ cu sediul în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii nr. 76, telefon 0253/215384 , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu , pentru S.C. AVIROM PLUS S.R.L. , activitatea creșterea intensivă a păsărilor de curte cu capacități de peste 40.000 de locuri, punct de lucru FERMA NR. 5 din municipiul Tg. Jiu, strada Mărgăritarului, nr. 96, judeţul Gorj . Decizia a fost luată în urma consultării autorităţilor membre CAT , întrunit în data de 16.04.2018 la sediul APM Gorj .

Decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu poate fi consultată la sediul APM Gorj , la sediul Primăriei Tg.Jiu , pe pagina de internet a APM Gorj http://apmgj.anpm.ro . Proiectul autorizaţiei integrate de mediu poate fi consultat la sediul APM Gorj şi pe pagina de internet a APM Gorj http://apmgj.anpm.ro .

Informaţiile cu privire la documentaţia de solicitare a autorizaţie integrată de mediu, se pot obţine la sediul A.P.M. Gorj, strada Unirii nr. 76 de luni până vineri între orele 8,30-14,30 , pe site-ul A.P.M. Gorj http://apmgj.anpm.ro şi la sediul titularului

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Gorj , din municipiul Tg. Jiu , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj, zilnic între orele 8,30-14,30, sau electronic la adresa office@apmgj.anpm.ro , în termen de 30 zile de la publicare .