Back

Comunicat de presă - APM Gorj, implicată în proiectul LET’S DO IT ROAMANIA 2011


Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Gorj se va implica şi în anul 2011 în proiectul Let’s Do It, Romania. Campania demarată la nivel naţional are ca partener Ministerul Mediului şi Pădurilor(MMP), fapt pentru care sunt angrenate toate intituţiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea MMP.

Cel mai mare proiect de implicare socială din ţară, “Let`s Do It, Romania!”, va fi organizat din nou în acest an în data 24 septembrie  declarată Ziua de Curatenie Naţională.

În anul 2010 , judeţul Gorj s-a situat între judeţele cu cele mai bune rezultate în această campanie, contribuind cu aproape 11.000 de voluntari care au reuşit să colecteze aproximativ 15.800 de saci cu deşeuri.

Conform informaţiilor furnizate pe site-ul campaniei www.letsdoitromania.ro cifrele generale ale proiectului arată că în anul 2010 peste 200 000 de voluntari au participat la curăţenia de pe 25 septembrie, în toate cele 41 de judeţe ale ţării reuşind strângerea a  550 000 de saci de deseuri.  Pe partea de organizare, 5 autorităţi centrale şi peste 2.000 de autorităţi locale au fost implicate pe parcursul proiectului, împreună cu 1289 organizatori la nivel naţional (60 organizatori naţionali, 21 coordonatori regionali, 84 organizatori judeţeni şi 1145 organizatori locali). Au fost cooptaţi peste 294 parteneri de logistică (salubrizare, valorificare şi depozitare), peste 350 companii şi peste 255 ONG-uri.Anul acesta, “Let`s Do It, Romania!” işi propune să depăşească recordul stabilit anul trecut şi să mobilizeze 500 000 de voluntari în ziua de 24 septembrie. 

APM Gorj lanseazăTopul curăţeniei”

Pentru ca acţiunea de colectare a deşeurilor Let’s Do It Romania să nu fie una singulară, APM Gorj va demara începând cu luna septembrie o campanie de informare a populaţiei şi autorităţilor publice localeprin intermediul căreia vor fi  evidenţiate localităţlle  cu rezultate notabile în domeniul colectăriii deşeurilor. În acest sens, APM Gorj va publica la începutul fiecărei luni un clasament cu primele 10 localităţi ale căror servicii de salubrizare se dovedesc a fi eficiente. De asemenea vor fi făcute publice şi ultimele 10 localităţi în care serviciile  de gestionare a deşeurilor înregistrează rezultate slabe.

Criteriile pe baza cărora vor fi făcute aceste ierahizări sunt următoarele :

·        Cantitatea de deşeuri/cap de locuitor colectată şi predată operatorului judeţean

·        Aspectul general al localităţii

·        Funcţionalitatea serviciului de gestionare a deşeurilor al autorităţii publice locale

·        Stadiul implementării colectării selective

·        Amenzile aplicate de Garda Naţională de Mediu privind gestionarea deşeurilor în localitatea respectivă

Conform datelor disponibile la această dată, clasamentul , la nivelul judeţului Gorj, arată în felul următor :

 

1.      Turceni

2.      Târgu Jiu

3.      Băleşti

4.      Brăneşti

5.      Negomir

6.      Ioneşti

7.      Turcineşti

8.      Jupâneşti

9.      Runcu

10.   Ţânţăreni

………………

61. Teleşti

62. Ciupeceni

63. Câlnic

64. Urdari

65. Arcani

66. Glogova

67 Cătune

68. Smarineşti

69. Văgiuleşti

70. Prigoria

Clasamentul va fi revizuit în fiecare lună în funcţie de datele colectate şi de aspectele constatate în teren, cu şanse egale pentru toate localităţile de a urca sau coborî în acest “top al curăţeniei” .

Conform Legii 27/2007 privind regimul deşeurilor, art.49, reprezintă un atribut al autorităţilor locale - organizarea, desfăşurarea şi controlul activităţii de salubrizare a localităţilor :

Art. 49.

 Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii:

 

a) asigură implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor asumate de România în vederea integrării în Uniunea Europeană;

b) urmăresc şi asigură îndeplinirea prevederilor din planurile regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor;

c) elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor;

d) hotărăsc asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor, în condiţiile prevăzute de lege;

e) asigură colectarea selectivă, transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

f) asigură spaţiile necesare pentru colectarea selectivă a deşeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu, precum şi funcţionalitatea acestora;

g) asigură informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul localităţilor;

h) acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului;

Drept urmare orice neregulă sesizată de cetăţeni se va aduce la cunoştinţa autorităţii publice locale (primărie, consiliu local) care are obligaţia să remedieze situaţia.

Rolul Agenţiei pentru Protecţia Mediului este acela de a emite acte de reglementare (autorizaţii, acorduri) iar împreună cu Garda Naţională de Mediu de a urmări modul de implementare a acestora, la nivelul fiecărei localităţi . Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, prin Compartimentul Deseuri, monitorizează modul în care primarii şi consiliile locale desfăşoară aceste activităţi de salubrizare, cum sunt puse în practică de către edili  cerinţele fiecărei localităţi, cum este asimilată şi implementată legislaţia în domeniul gestionării deşeurilor. 

Compartimentul Proiecte Relaţii Publice

APM Gorj