Back

Informație de presă - Primăria Târgu Jiu a depus la sediul instituției documentația ( Memoriul tehnic revizuit ) în vederea emiterii acordului de mediu pentru proiectul Revitalizare urbană a spațiului aferent parcului Nicu D. Miloșescu, construire parcare subterană și amenajare parc

Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Gorj anunță publicul interesat că Primăria Târgu Jiu a depus la sediul instituției documentația ( Memoriul tehnic revizuit ) în vederea  emiterii  acordului de mediu pentru proiectul Revitalizare urbană a spațiului aferent parcului Nicu D. Miloșescu, construire parcare subterană și amenajare parc;

Conform prevederilor Legii 292/2088 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, informarea publicului s-a făcut în felul următor:

Titularul proiectului ( Primăria Municipiului Târgu Jiu) a publicat anunțul privind depunerea memoriului tehnic revizuit pentru proiectul respectiv într-un ziar de tiraj local și la avizierul de la sediul propriu, informând APM Gorj în data de 18.04.2022.

 Anunțul privind depunerea documentației precum și Memoriul tehnic au fost afișate pe site-ul APM Gorj, la adresa www.apmgj.anpm.ro/ Reglementări/ precum și la avizierul instituției (19.04.2022). .

APM Gorj a afișat ieri (19.04.2022) anunțul privind posiblitatea depunerii propunerilor, sugestiilor și observațiilor de către public, în mai multe locuri vizibile din zona derulării proiectului                ( panourile publicitare din parcul Miloșescu, sediul Tribunalului Gorj, Spitalul Târgu Jiu, toate scările blocului nr.7 de pe Str. Traian).

Într-un termen de 20 de zile ( începând cu data de azi, 20.04.2022 până pe 09.05.2022), publicul va avea posibilitatea să consulte fizic documentația depusă la sediul APM Gorj și să facă propuneri, sugestii, observații  pe adresa office@apmgj.anpm.ro, la nr. de fax 0253 212892 sau prin documente depuse la registratura instituției din Str. Unirii, nr.76, Tg Jiu ;

Decizia finală privind emiterea/ respingerea proiectului va fi luată de APM Gorj numai după analiza memoriului  în ședința Comitetul de Analiză Tehnică ( comitet în care sunt reprezentate toate instituțiile care emit acte de reglementare) și după analiza  propunerilor/ sugestiilor/ reclamațiilor înregistrate.

  Cristina Merfu, consilier  Relații Publice – APM Gorj