Back

Informație de presă privind creșterile concentrațiilor de PM10

Ca urmare a episoadelor din ultimele zile privind creșterile concentrațiilor de PM10 înregistrate de analizorul automat (metoda nefelometrică) la stația GJ-1 Tg. Jiu, în anumite intervale orare sau chiar a depășirii mediei zilnice în perioada 02.01.2021 ora 01 - 04.01.ora 09 la acest poluant, facem precizarea că acestea se datorează unui cumul de factori care, pe fondul unor condiții meteo defavorabile dispersiei, au  condus la acumulări de poluanți în zonă,  detectate de analizoare.

Din analiza factorilor meteo, se constată faptul că a persistat calmul atmosferic ( viteza vantului 0 m/s), pe fondul unei umidități crescute de peste 85% , ceată și  presiune atmosferică scăzută. Ținând cont de aceste aspecte se poate concluziona faptul că sursele potențiale de poluare sunt preponderent locale, situate în direcțiile SV - SSV-SSE - SE, în cea mai mare parte fiind reprezentate de  arderea combustibililor solizi precum  cărbune si lemne în focare individuale fără echipamente de reținere în zonele rezidențiale din proximitate,  trafic rutier, alte surse de suprafață.

Recent, Comisia Europeană a publicat un raport tehnic despre sensibilitatea senzorilor de monitorizare a calității aerului în condiții de umiditate. https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Brochure%20lower-cost%20sensors.pdf. Astfel, conform raportului, ceata /umiditatea și calmul atmosferic  determina creșteri ale concentrațiilor provocate strict de sensibilitatea tehnică a acestor echipamente. Din aceste considerente, metoda de referință este cea gravimetrică, aceasta constând în  analize de laborator ce necesită  un timp de prelucrare de minim 48 de ore, în conformitate cu standardele în vigoare (condiționare la 50% umiditate, temperatura de 20 grade Celsius și cântărire de precizie). Rezultatele obținute prin metoda nefelometrică (automată), folosită strict pentru informare în timp real, pentru indicatorul PM10, sunt validate cu statusul „incert” de către operatorul local din cadrul APM, până la obținerea rezultatelor prin metoda gravimetrică.

Menționăm faptul că, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului are obligația de a informa publicul în cazul în care pragul de informare sau oricare dintre pragurile de alertă prevăzute la lit.E din anexa nr.3 sunt depășite. Poluanții pentru care se aplică această prevedere sunt SO2, NO2 și ozonul (valori medii orare). Strict în această situație, conform art.10 din L.104/2011, APM informează GNM, autoritatea centrală pentru protecția mediului, alte autorități implicate, titularul de activitate și declanșează planul de acțiune pe termen scurt în vederea reducerii nivelului de poluanți mai sus amintiți sub valorile limită.

Pentru poluantul pulberi în suspensie(PM10), L104/2011 prevede valori limită numai pentru perioada de mediere de 24 ore (medie zilnică), nefiind stabilite valori limită orare, prag de alertă și prag de informare.