Back

Ziua Păsărilor Migratoare 2016 : “….când cerul va amuți”!

Ziua Mondială a Păsărilor se sărbătorește la nivel global, începând cu anul 2006, fiind inițiată de Secretariatul Convenției pentru Conservarea Speciilor Migratoare și Animalelor Sălbatice (CMS) și Secretariatul Acordului privind Conservarea Păsărilor de Apă Migratoare African-Eurasiatice (AEWA).  

În 2016, celebrarea 'Zilei Mondiale a Păsărilor Migratoare' are ca slogan: “....cand cerul va amuți”. Agenția pentru Protecția Mediului Gorj va marca acest eveniment printr-o acțiune de educație ecologică programată  la Gradinița Lumea Copiilor din Târgu Jiu .

Păsările migratoare constituie o parte importantă a biodiversității globale care, în baza prevederilor Convenției privind Diversitatea Biologică, trebuie să fie conservată în beneficiul generațiilor prezente și viitoare. Ele sunt deosebit de vulnerabile datorită faptului că migrează pe distanțe lungi, unele specii fiind dependente de zonele umede care se degradează datorită activităților antropice nesustenabile.

Anual, milioane de păsări dispar din cauza braconajului, capturării și comerțului ilegal sau sunt afectate de poluare, defrișări, dezvoltarea infrastructurii, schimbările climatice, pierderea habitatelor de cuibărire și de hrănire. Un număr foarte mare de specii de păsări sunt amenințate cu dispariția, de aceea orice capturare de păsări migratoare trebuie să fie făcută luând în considerare caracteristicile biologice și starea lor de conservare pe întregul areal de răspândire. România, alături de alte țări, a aderat la Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (CMS) prin Legea nr. 13/1998 și a ratificat Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice (AEWA), prin Legea nr. 89/2000. CMS și AEWA încurajează cooperarea internațională pentru monitorizarea, cercetarea științifică, stoparea declinului speciilor de păsări și a habitatelor lor, în aria geografică de răspândire a acestora, prin luarea de măsuri coordonate pentru menținerea speciilor de păsări migratoare într-o stare de conservare favorabilă sau pentru readucerea lor la o asemenea stare.

La nivel mondial, a fost adoptat Planul Strategic AEWA pentru perioada 2009-2017, ce abordează problemele prioritare legate de păsările de apă migratoare și acțiunile ce trebuie întreprinse de Părți, pentru conservarea speciilor și a habitatelor naturale, managementul activităților umane, monitorizarea speciilor, cercetarea științifică, educația, informarea publicului și implementarea măsurilor de conservare adecvate. Astfel se acordă o atenție deosebită speciilor periclitate, precum și celor care se află într-o stare nefavorabilă de conservare, pentru menținerea sau, după caz, restabilirea unei rețele de habitate corespunzătoare pe întreaga arie de migrație a fiecărei specii de păsări.