Back

FISH FOR LIFE: ÎNTÂLNIRE CU FACTORII DE DECIZIE ȘI COMUNITĂȚILE LOCALE

FISH FOR LIFE: ÎNTÂLNIRE CU FACTORII DE DECIZIE ȘI COMUNITĂȚILE LOCALE

    Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, în colaborare cu Invisible Nature și Universitatea din București (CCMESI), a organizat în perioada 30 – 31 octombrie 2019 o întâlnire cu autoritățile locale, factori de decizie și comunitățile locale din situl Natura 2000 Râul Gilort.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului FISH FOR LIFE Refacerea culoarelor de migrație și a habitatelor pentru speciile de pești reofili din râul Gilort LIFE16 NAT/RO/000778. Proiectul are ca scop refacerea conectivității râului Gilort și îmbunătățirea diversității habitatelor pentru speciile de pești reofili (specii ce trăiesc în ape curgătoare).

Întâlnirea a avut ca scop stabilirea unui cadru de dialog între actorii implicați pentru facilitarea acțiunilor de reconstrucție ecologică ce urmează a fi implementate și anume măsuri de restaurare a habitatelor și de stabilizare în puncte cheie a albiei râului Gilort. Nu în ultimul rând, conștientizarea tuturor factorilor de decizie privind beneficiile actiunilor propuse în proiect pentru pentru speciile protejate de pești si pentru managementul integrat al raului Gilort și beneficiile aduse comunităților locale.

Întâlnirea a inclus o serie de preentări ale echipei de implementare a proiectului, dar și discuții pe grupuri de lucru, în funcție de profilul participanților (proceduri legale privind implementarea acțiunilor de reconstrucție ecologică din cadrul proiectului, acțiuni de reconstrucție ecologică din cadrul proiectului, colaborare în acțiuni de conservare).

În cea de a doua zi a întâlnirii a avut loc o vizită de studiu în teren, ce a vizat identificarea unor zone cu procese naturale alterate de pe râul Gilort, în care se pot implementa acțiuni de reconstrucție ecologică și îmbunătățirea stării habitatelor acvatice pentru pești.

Printre instituțiile reprezentate la eveniment s-au numărat Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Agenția Națională a Ariilor Protejate, Ministerul Mediului, Apele Române, Prefectura Județului Gorj, primăriile Bumești-Pițic și Bengești-Ciocadia, dar și administratori și custozi ai unor arii protejate.

Mai multe informații despre proiectul FISH FOR LIFE sunt disponibile în materialul atașat. Pentru informații suplimentare legate de eveniment și proiect vă rugăm să contactați:

INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECTUL FISH FOR LIFE

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI

Proiectul FISH FOR LIFE își propune să refacă conectivitatea râului Gilort și să îmbunătățească diversitatea habitatelor pentru speciile de pești reofili (specii ce trăiesc în ape curgătoare).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Îmbunătățirea diversității habitatelor pentru patru specii de pești pe un sector de 26 de km al râului Gilort, prin reconstrucția morfologiei și caracteristicilor fizice ale albiei;
 • Asigurarea conectivității a cinci corpuri de râu din situl Natura 2000 Râul Gilort și îmbunătățirea conectivității longitudinale a râului Gilort;
 • Îmbunătățirea coerenței ecologice a rețelei Natura 2000 prin asigurarea conectivității integrale între două situri Natura 2000 (râul Gilort și coridorul Jiului);
 • Îmbunătățirea statutului hidromorfologic a cinci corpuri de râu ce acoperă o distanță de aproximativ 26 de km de sectoare de râu pentru atingerea obiectivelor Directivei Cadru – Apă, incluse în Planul de Management al Bazinului Hidrografic Jiu;
 • Creșterea capacității instituționale de conservare a speciilor de pești reofili printr-un management integrat al corpurilor de apă, care să armonizeze atât managementul la nivel de bazin, cât și obiectivele de conservare ale rețelei Natura 2000;
 • Îmbunătățirea informațiilor asupra statutului ecologic și a necesităților speciilor de pești reofili din situl Natura 2000 Râul Gilort.

REZULTATELE SCONTATE

 • Statut de conservare îmbunătățit pentru patru specii de pești din situl Natura 2000 Râul Gilort (Barbus meridionalis, Eudontomyzon mariae, Gobio albipinnatus, Sabanejewia aurata), prin reducerea impactului negativ al modificărilor morfologice ale albiei pe 120 de km;
 • Condiții hidromorfologice favorabile menținerii habitatelor de hrănire, adăpost și reproducere pe 19 sectoare de râu, cu o lungime totală de cel puțin 26 km;
 • Stabilizarea sustenabilă a malurilor și a fâșiilor-tampon pe cel puțin 10 hectare de coridor de râu, prin plantarea unor specii native și bușteni deflectori în puncte cheie ale râului;
 • Construirea a două pasaje pentru pești funcționale pe două praguri deversoare de pe râul Gilort (la Albeni și Târgu Cărbunești), ce vor asigura conectivitatea longitudinală pentru 175 de km de râu în două situri Natura 2000;
 • Cel puțin 40 de oameni pregătiți (de ex. personalul administrației bazinelor de râu) pentru a implementa măsuri integrate de conservare a speciilor de pești, dar și cel puțin 40 de tineri absolvenți pregătiți în subiecte ca reconstrucția ecologică a râurilor și conservarea prioritară a speciilor de pești;
 • Strategie de comunicare pentru implicarea actorilor interesați, cu accent pe instituțiile cu responsabilități în managementul apelor, conservarea naturii și managementul lucrărilor hidrotehnice;
 • Evenimente organizate pentru proprietarii de terenuri, asociațiile pescarilor, experți și alți actori interesați pentru promovarea măsurilor de conservare in-situ a speciilor de pești de râu din situri Natura 2000 din România;
 • Implicarea a minim 10.000 de persoane în activități de diseminare.