Lege nr.212 din 21 iulie 2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz

Decizia nr. 2001/753/CE privind un chestionar pentru elaborarea de către statele membre a rapoartelor referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz

Ordinul comun nr.824/2272/2014 pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării deşeurilor

Directiva 2000/53 privind vehiculele scoase din uz

Decizia 2005/293 care stabileşte reguli detaliate cu privire la monitorizarea ţintelor de reutilizare/valorificare şi reutilizare/recilare prevăzute în Directiva 2000/53 privind vehiculele scoase din uz

Decizia 2002/151 privind cerinţele minime pentru certificatul de distrugere eliberat în conformitate cu art. 5 alin. (3) din Directiva 2000/53 privind vehiculele scoase din uz

Ordinul 1108/2007 al Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, modificat si completat prin OM 890/2009