Back

(P.U.Z.) – “ELABORARE PUZ ÎN VEDEREA MODIFICĂRII INDICATORILOR URBANISTICI PENTRU: CENTRUL PASTORAL MISIONAR SFÂNTUL NICODIM DE LA TISMANA, CENTRUL PASTORAL MISIONAR SFÂNTUL GHERASIM DE LA TISMANA”

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ ȘI ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI PRIN STĂNESCU LIVIU, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) – “ELABORARE PUZ ÎN VEDEREA MODIFICĂRII INDICATORILOR URBANISTICI PENTRU: CENTRUL PASTORAL MISIONAR SFÂNTUL NICODIM DE LA TISMANA, CENTRUL  PASTORAL MISIONAR SFÂNTUL GHERASIM DE LA TISMANA” –  cu amplasament în Oraș Tismana, str. Mănăstirii, F.N., judeţul Gorj.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei privind etapa de încadrare prin care planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 9-16 şi vineri între orele 9-13 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, Tg.Jiu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării.

 În lipsa observaţiilor justificate din partea publicului se va emite decizia etapei de încadrare.