Back

(P.U.Z.) – “ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE CU RECONFIGURARE PARCELE”

PLUGARU GHEORGHE, PLUGARU MARIA, PLUGARU MARIUS, CEAUSU LEONTINA, COSTESCU IONUT, TUDOR ELENA, JANINA, SERBAN MARIAN, SERBAN VIOLETA, VINTILA NICOLAE, VINTILA GEORGETA, SCAFES ADRIAN, SCAFES IONICA, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) – “ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE CU RECONFIGURARE PARCELE” –  cu amplasament în Strada SISESTI, nr.7B, Municipiul Tg. Jiu,  județul GORJ.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei privind etapa de încadrare prin care planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 9-16 şi vineri între orele 9-13 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, Tg.Jiu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării.

 În lipsa observaţiilor justificate din partea publicului se va emite decizia etapei de încadrare.