Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare – CONSTRUIREA UNEI PLATFORME COMUNALE DE DEPOZITARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA TURBUREA, JUDEȚUL GORJ Titular: COMUNA TURBUREA

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi de a nu se efectua evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”CONSTRUIREA UNEI    PLATFORME COMUNALE DE DEPOZITARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN  COMUNA TURBUREA, JUDEȚUL GORJ” propus a fi amplasat în comuna Turburea, satul Spahii, judeţul Gorj, titular COMUNA TURBUREA.  

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Târgu Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de luni-vineri, între orele 9 -14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 13.09.2018 ( în termen de 8 zile de la data afişării anunţului).