Back

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE pentru proiectul ” Execuția unui foraj hidrogeologic în cadrul Fabricii plăci de gips carton ” propus a fi amplasat în oraşul Turceni, strada Siniat, nr. 1, judeţul Gorj, ”

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul ” Execuția unui foraj hidrogeologic în cadrul Fabricii plăci de gips carton ” propus a fi amplasat în oraşul Turceni, strada Siniat, nr. 1,  judeţul Gorj,  titular S. C  ETEX BUILIDING PERFORMANCE SRL .

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul:

AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ, STRADA UNIRII NR.76, TÂRGU-JIU

În zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri 8-1400 , precum şi la următoarea adresă de internet http://www.apmgj.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  15.08.2017.