Back

Anunţ public privind emiterea acordului de mediu – „REABILITARE ȘI MODERNIZARE FERME DE CREȘTERE A PĂSĂRILOLR (Ferma nr. 1, Ferma nr. 6, Ferma nr. 7)”, amplasament intravilanul municipiului Târgu Jiu, strada Mărgăritarului, nr. 39, nr. 15 și nr. 108, judeţul Gorj Titular: S.C AVIROM PLUS S.R.L.

AGENŢIA  PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra   deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „REABILITARE ȘI MODERNIZARE FERME DE CREȘTERE A PĂSĂRILOLR (Ferma nr. 1, Ferma nr. 6, Ferma nr. 7”, amplasat în  intravilanul municipiului Târgu Jiu, strada Mărgăritarului, nr. 39, nr. 15 și nr. 108,  judeţul Gorj, titular S.C. AVIROM PLUS S.R.L.

         Proiectul acordului de mediu poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, judeţul Gorj în zilele de  luni – vineri, între orele 8,30–14,00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro   

         Observaţiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Gorj, în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 17.08.2018