Back

Construire gard împrejmuitor fațadă și lateral, modernizare atelier prestări servicii, extindere construcție cu destinație spațiu comercial de alimentație publică” propus a fi amplasat în: comuna Samarinestii, satul Valea Bisericii, județul Gorj, titular Voiculescu Radu-Alexandru

         APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului  pentru  proiectul„Construire gard împrejmuitor fațadă și lateral, modernizare atelier prestări servicii, extindere construcție cu destinație spațiu comercial de alimentație publică”  propus  a fi amplasat în: comuna Samarinestii, satul Valea Bisericii, județul Gorj, titular Voiculescu Radu-Alexandru.      

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

     Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare pană la data de  11.08.2018  inclusiv.