Back

Anunţ de solicitare acord de mediu pentru proiectul “Conductă de amestec sonda 4001 Bulbuceni -Parc 4 Bulbuceni “, propus a fi amplasat în comuna Căpreni, extravilan, judeţul Gorj –titular S.C. OMV PETROM SA

Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Conductă de amestec  sonda 4001 Bulbuceni  -Parc 4 Bulbuceni “, propus a fi amplasat în comuna Căpreni, extravilan, judeţul Gorj , titular S.C. OMV PETROM SA

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr.76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.