Back

Achiziție, montaj și punere în funcțiune cazan de apă caldă cu anexe având puterea termică de 3-4 Gcal/h din producția de serie, echipat cu arzător pe CLU și cu posibilitatea de trecere pe gaze naturale

AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi de a nu se efectua evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul Achiziție, montaj și punere în funcțiune cazan de apă caldă cu anexe având puterea termică de 3-4 Gcal/h din producția de serie, echipat cu arzător pe CLU și cu posibilitatea de trecere pe gaze naturale”, propus a fi amplasat în municipiul Motru, Calea Severinului, nr. 25, judeţul Gorj, –titular SC UATAA MOTRU SA 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 23.05.2017