Back

Extindere rețea electrică de joasă tensiune 0,4 kV, în satul Bengești, comuna Bengești-Ciocadia, județul Gorj” propus a fi amplasat in comuna Bengești-Ciocadia, sat Bengești, judeţul Gorj, titular COMUNA BENGEȘTI-CIOCADIA PRIN PRIMAR GEOGIA VICTOR ; Extindere rețea electrică de joasă tensiune 0,4 kV, în satele Ciocadia și Bengești, comuna Bengești-Ciocadia, județul Gorj” propus a fi amplasat in comuna Bengești-Ciocadia, sat Ciocadia, judeţul Gorj, titular COMUNA BENGEȘTI-CIOCADIA PRIN PRIMAR GEOGIA VICTOR

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul Extindere rețea electrică de joasă tensiune 0,4 kV, în satul Bengești, comuna Bengești-Ciocadia, județul Gorj propus  a fi amplasat in  comuna Bengești-Ciocadia, sat Bengești, judeţul Gorj,  titular COMUNA BENGEȘTI-CIOCADIA PRIN PRIMAR GEOGIA VICTOR.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro

Comentariile/observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10zile de la data afişării  prezentului anunţ.

 

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Extindere rețea electrică de joasă tensiune 0,4 kV, în satele Ciocadia și Bengești, comuna Bengești-Ciocadia, județul Gorj propus  a fi amplasat in  comuna Bengești-Ciocadia, sat Ciocadia, judeţul Gorj,  titular COMUNA BENGEȘTI-CIOCADIA PRIN PRIMAR GEOGIA VICTOR.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro

Comentariile/observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10zile de la data afişării  prezentului anunţ.