Back

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ și MUNICIPIUL TÂRGU JIU , anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a planului PUZ - ZONA NARCISELOR – cu amplasament în municipiul Tg. Jiu, Zona Narciselor, judeţul Gorj

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei privind etapa de încadrare prin care planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 9-16 şi vineri între orele 9-13 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, Tg.Jiu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării .

    În lipsa observaţiilor justificate din partea publicului se va emite decizia etapei de încadrare .