Back

Alimentare cu apă sat Urecheşti, reabilitare şi extindere reţea apă sat Iaşi-Gorj, comuna Drăguţeşti, jud. Gorj – extindere reţea de apă sat Urecheşti

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare -nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul ”Alimentare cu apă sat Urecheşti, reabilitare şi extindere reţea apă sat Iaşi-Gorj, comuna Drăguţeşti, jud. Gorj – extindere reţea de apă sat Urecheşti”  propus a fi amplasat în comuna Drăguţeşti, sat Urecheşti, jud. Gorj, titular Comuna Drăguţeşti.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediile:

AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ, STRADA UNIRII NR.76, TÂRGU-JIU

În zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri 8-1400 , precum şi la următoarea adresă de internet http://www.apmgj.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 11.06.2014