Back

AMENAJAMENT SILVIC PRIMĂRIA COMUNEI POLOVRAGI , în comuna Polovragi , judeţul Gorj

APM GORJ şi PRIMĂRIA COMUNEI  POLOVRAGI,  anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a planului AMENAJAMENT SILVIC PRIMĂRIA COMUNEI  POLOVRAGI , în comuna Polovragi , judeţul Gorj .

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei privind etapa de încadrare prin care planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 9-16 şi vineri între orele 9-13 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, Tg.Jiu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării .