Back

AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ APARȚINÂND OBȘTII PLAIURILE DOBRIȚEI

APM Gorj şi OBȘTEA PLAIURILE DOBRIȚEI , anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ APARȚINÂND OBȘTII PLAIURILE DOBRIȚEI . Observaţiile publicului interesat se primesc la sediul APM Gorj  strada Unirii , nr. 76 , Tg.Jiu , judeţul Gorj , la nr. de fax : 0253-212892 sau adresa de e-mail: office@apmgj.anpm.ro .

decizie emitere aviz Obstea Plaiurile Dobriței