Back

Amenajare complex turistic prin extindere si schimbare de destinatie cladiri existente, amplasare casute din lemn, amenajare lac piscicol si imprejmuire teren

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul Amenajare complex turistic prin extindere si schimbare de destinatie cladiri existente, amplasare casute din lemn, amenajare lac piscicol si imprejmuire terenpropus a fi amplasat în oraşul Ticleni, judeţul Gorj,  titular SEMENCIUC Otilia. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din str. Unirii, nr. 76, municipiul Tg-Jiu, în zilele de luni-vineri, între orele 08-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, in termen de 8 zile de la data publicarii.