Back

Amenajare platforma betonata si montare cantar 60t, construire cabina cantar, construire hale industriale pentru ampalsare utilaje, construire decantor si bazin clectare ape reziduale”propus a fi amplasat în Balesti, judeţul Gorj, titular NEW NCR RECICLARE SRL

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul Amenajare platforma betonata si montare cantar 60t, construire cabina cantar, construire hale industriale  pentru  ampalsare utilaje, construire decantor si bazin clectare ape rezidualepropus a fi amplasat în Balesti, judeţul Gorj,  titular NEW NCR RECICLARE SRL, judeţul Gorj,

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din str. Unirii, nr. 76, municipiul Tg-Jiu, în zilele de luni-vineri, între orele 08-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, in termen de 8 zile de la data publicarii.