Back

Amenajare zonă piscicolă Turceni prin extragerea de agregate minerale propus a fi amplasat în Turceni, sat Strâmba Jiu, judeţul Gorj, titular YDAIL CONSTRUCT SRL PRIN ADMINISTRATOR VĂRZARU MIRCEA

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul Amenajare zonă piscicolă Turceni prin extragerea de agregate minerale propus a fi amplasat în Turceni, sat Strâmba Jiu, judeţul Gorj, titular YDAIL CONSTRUCT SRL PRIN ADMINISTRATOR  VĂRZARU MIRCEA.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro

Comentariile/observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării  prezentului anunţ.