Back

Amplasare staţie sortare cu spălare agregate minerale şi anexă pentru utilaje propus a fi amplasat în Drăguţeşti, sat Iaşi-Gorj, judeţul Gorj, titular SC TRIMANIX EXIMPROD SRL

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul Amplasare staţie sortare cu spălare agregate minerale şi anexă pentru utilaje propus a fi amplasat în Drăguţeşti, sat Iaşi-Gorj, judeţul Gorj, titular SC TRIMANIX EXIMPROD  SRL.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro

Comentariile/observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării  prezentului anunţ.