Back

Anunţ de solicitare acord de mediu pentru proiectul “Modernizare conducte tehnologice și instalare stație fixă de godevilare Panou Hurezani“, propus a fi amplasat în comuna Hurezani, extravilan, judeţul Gorj –titular SC OMV PETROM SA

Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Modernizare conducte tehnologice și instalare stație fixă de godevilare Panou Hurezani“, propus a fi amplasat în comuna Hurezani, extravilan, judeţul Gorj , titular SC OMV PETROM SA

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, din municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr.76, judeţul Gorj, între orele 10 -14 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.